V mene koordinátora kongresu MUDr. Jána Richnavského, PhD. a celého organizačného výboru XXI. KONGRESU SEKCIE GYNEKOLOGICKEJ ENDOSKOPIE SGPS si Vám dovoľujeme s poľutovaním oznámiť nasledujúcu skutočnosť:

Vzhľadom na epidemiologickú situáciu týkajúcu sa nového koronavirusu COVID-19, Vyhlásenia Ústredného krízového štábu SR dňa 9.3.2020 a následného zákazu konania odborných podujatí zo strany riaditeľa nemocnice, MUDr. Jána Slávika, MBA sme nútení termín 2.-3.4.2020 nášho kongresu zrušiť a odložiť na neurčito.