SLOVENSKÁ
GYNEKOLOGICKO-PÔRODNÍCKA SPOLOČNOSŤ SLS
SEKCIA GYNEKOLOGICKEJ ENDOSKOPIE SGPS
GYNEKOLOGICKO-PÔRODNÍCKA KLINIKA LF UPJŠ
a
NEMOCNICA KOŠICE-ŠACA A.S. 1. SÚKROMNÁ NEMOCNICA
OZ AGEL ACADEMY
organizujú
XXI. KONGRES SEKCIE
GYNEKOLOGICKEJ
ENDOSKOPIE SGPS
KEDY: 2. - 3. apríl 2020
KDE: Hotel YASMIN, Košice

Záštitu nad podujatím prevzal dekan UPJŠ, Lekárskej fakulty v Košiciach, prof. MUDr. Daniel Pella, PhD. a riaditeľ Nemocnice Košice-Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica, MUDr. Ján Slávik, MBA

Koordinátor: MUDr. Ján Richnavský, PhD.

Vedecký a programový výbor:

 • MUDr. Jozef Adam, PhD.
 • MUDr. Tibor Bielik, PhD.
 • prof. MUDr. Ján Danko, CSc.
 • MUDr. Erik Dosedla, PhD., MBA
 • MUDr. Boris Hudec
 • MUDr. Peter Kaščák, PhD.
 • MUDr. Martin Petrenko, CSc., MBA
 • doc. MUDr. Martin Redecha, PhD.
 • MUDr. Ján Richnavský, PhD.
 • MUDr. Igor Slezák, PhD.
 • prof. MUDr. Ján Štencl, CSc.
 • doc. MUDr Peter Urdzík, PhD.

Kontaktná osoba:

Mgr. Brigita Barková
e-mail: brigita.barkova@nemocnicasaca.sk
mobil: 0903 501 013
tel.: 055 7234 907